PROJECT CEO: Peluwang

63% golongan yang menunggu peluang datang kepada mereka, hanya 5% golongan yang mencipta peluang untuk diri mereka sendiri dan 32% lagi golongan yang tak sedar peluang ada di sekeliling mereka.

#ProjectCeo #Infiniti7

You may also like...

Popular Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

project ceo