Menurut iMoney.my, nisbah hutang dan pendapatan adalah pada paras 50%.

project ceo